Friday, November 22, 2019

√ Soal ulangan bahasa sunda tema 2 kelas 6 beserta jawaban


kali ini saya akan membagiakan soal ulangan bahasa sunda tema ke dua untuk kelas 6
buku revisi terbaru. terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 uraian.

Ulangan Bahasa Sunda tema 2kelas 6


1. Pangeran nyiptakeun kaayaan nu beda-beda teh sangkan urang …
a. Silih asih
b. Silih ajenan
c. Silih poyok
d. Silih tipu

2. Indonesia teh beunghar ngabogaan lewih …. daerah
a. 600
b. 700
c. 800
d. 900

3. Teu saetik bangsa dengen anu ngahaja datang ka Indonesia pikeun ningali
a. Kaendahan alam jeng budaya nusantara
b. Warga negara Indonesia
c. Seler bangsa Indonesia
d. Jumlah pulo

4. Moto bhineka tunggal ika teh hartina
a. Bangsa Indonesia teh boga rupa-rupa seler
b. Nagara Indonesia boga rebuan pulo
c. Nagara Indonesia sarua jeng nusantara
d. Nagara rineka tur bineka tapi tetep hiji

5. Du handap ieu kecap – kecap nu ngandung rarangken tukang – ing/-ning iwal :
a. Mungguhing
b. Kersaning
c. Ceceting
d. Bakating

6. Di handap ieu anu lain kalimah aktip, nyaeta …
a. Mang Nana keur ngala buah
b. Kang Dudung meuncit hayam
c. Bapa ngala lauk di balong
d. Jang Adang kecugak paku

7. Di handap ieu nu lain kalimah pasip, nyaeta …
a. Oray diteungeul ku tanggkal sampeu
b. Buah diala ku mang Nana
c. Barudak keur diajar ngawih
d. Si dede Keur diacukan ku mamah

8. .. ku puyeng ma Icih ngagubrag
Kecap anu merenah keur ngeusian titik-titik eta kalimah, nyaeta
a. Aya
b. Bakating
c. Lamun
d. Najan

9. Ieu di handap anu lain seni budaya sunda nyaeta
a. Angklung
b. Bangreng
c. Calung
d. Tari lilin


10. Kasenian nagkling the dijiena tina
a. Kai
b. Awi
c. Parunggu
d. Kuningan

eusian !


1. Tuliskeun tilu basa daerah di Indonesia !
jawab : Bahasa sunda, bahasa jawa, bahasa betawi

2. Tuliskeun tilu kasenian daerah Indonesia
jawab : Angklung, ondel-ondel, wayang golek

3. Robah kecap dina jero kurung sangkan merenah
jawab : “mang Hibed (dupak) Beca basa meuntas jalan”
4. Pek robah jadi kalimah pasip
“kang wawan keur nyieun langlayangan”
Jawab : Langyangan keur di jieun ku kang Wawan

5. Jiey kalimah make kecap kersaning