Thursday, November 21, 2019

√ Soal UTS B.Sunda kelas 5 semester 1 revisi terbaru 2019


Soal UTS Bahasa Sunda kelas 5 semester 1revisi terbaru
terdiri dari 10 soal  pilihan ganda dan 5 essai

tidak diperkenankan untuk mempublish ulang

Pilihan Ganda
Pilih salasahiji jawaban nu benerna.
1. Kaulinan jajampanaan asalna mah tina kecap “jampana” nu hartina ieu di handap, iwal ..
a. Alat paranti ngagotong nu gering
b. Alat paranti ngagotong nu maot
c. Alat paranti ngagotong budak sunat
d. Alat paranti ngagotong pare

2. Ieu di handap nu teu kaasup kana ngaran kaulinan barudak nyaeta …
a. Alung boyog b. babandringan c. sasalimpetan d. peureum hayam

3. Kaulinan anu has di ulinkeun ku barudak awewe nyaeta …
a. Ucing sumput b. peupeusingan c. beklen d. kukudaan
4. Kecap barang anu nuduhken sasatoan nu sukuna opat nyaeta …
a. Oray b. lauk c. hileud ucing

5. “rani ngajak wati kerja kelompok”
Eta kalimahna lamun di robah kana kalimah pangajak jadina kieu :
a. “Wat, Ran, urang kerja kelompok, yu !”
b. “Wati urang kerja kelompok, Yu!” ceuk Rani
c. “Rani, urang kerja kelompok, yu ! ceuk wati
d. “Wati jeung rani keur kerja kelompok”

6. Kalimah ieu di handap anu salah make tanda bacana nyaeta …
a. Abdi nuju di ajar basa sunda.
b. Iraha aya pasangigiri maca sajakteh ?
c. Wan antosan sakedap, nya!
d. Aduh, patlot abdi the kakantun dina kolong bangku !

7. Ieu di handap kalimah pananya nu teu make kecap pananya, nyaeta ….
a. Saha namina bu guru nu enggal teh ?
b. Ti mana kawitna bu guru teh ?
c. Ayena bumina dimana bu guru teh ?
d. Ari bu selfi teh alihan ti cianjur ?

8. Alat kesenian nu dijieun tina awi. Disadakeunana ku cara di oyag oyag ngarana …
a. Bangsing b. suling c. calung d. angklung

9. Kecap pananya sabaraha digunakeun pikeun nanyakeun …
a. Kaayaan b. jumlah c.pilihan d. barang

10. …….. namina murid anyarteh
Pikeun ngisian titik-titik diluhur nyaeta
a. Saha b. dimana c. iraha d.naon

Jawab kalayan singet !
1. benerkeun tanda baca ieu kalimah dihandap
    di Imah saha barudak ulina
   jawab :
2. tuliskan 3 alat nu aya di imah !
jawab :

3. jieun hiji kalimah pangajak !
jawab :

4. kieun hiji kalimah pananya !
jawab :

5. ……….namina murid anyar teh?
Pikeun ngisian titik-titik diluhur nyaeta …
jawab :