Wednesday, November 20, 2019

√ Soal UTS kelas 6 Bahasa Sunda Revisi Terbaru 2019Soal Penilaian tengah semester / UTS kelas 6 bahasa sunda Revisi
terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 5 isian.

materi tema 1 dan tema 2.


diperbolehkan untuk copy tapi tidak diperkenankan untuk publish ulang :DTandaan ku cakra ( X ) dina aksara a, b, c atawa d di hareupeun jawaban nu bener 
1. Pun aki kagungan balong, nu dipelakan rupi-rupi lauk.
Kecap balong sarua hartina jeung ..
a. Kuliah
b. Susukan
c. Walingan
d. Akuarium

2. Lauk anus ok diingu dina balong nyaeta
a. Nila, emas bogo
b. Gurame, emas, tawes
c. Bandeng, guram, nila
d. Mujaera, bandeng, bawal

3. Jelema anus ok babari teuteungel disebutna …
a. Hejo tihang
b. Gurat batu
c. Beurat birit
d. Hampang leungeun

4. Contoh kalimat pananya nu bener nyaeta
a. Rek iraha indit ka Bandung the ?
b. Ka Bandung the rek indit iraha ?
c. Iraha rek indit ka Bandung the ?
d. Indit ka Bandung the rek iraha ?

5. Seler nu aya di Jawa Barat Nyaeta …
a. Jawa jeung bali
b. Jawa jeung sunda
c. Sunda jeung baduy
d. Baduy jeng Madura

6. … sumber daya alam nyampak di Indonesia
a. Rupa
b. Rupaning
c. Mangrupa
d. Rupa-rupa

7. Alat kesenian sunda nu cara di maenkeunna di endeukkeun nyaeta
a. Rebab
b. Caling
c. Angklung
d. Gamblang

8. Jambu keur .. ku soleh
a. Ajul
b. Ngajul
c. Ajulan
d. Diajul

9. Abdi nuju … sareng beuleum lauk
a. Tuang
b. Emam
c. Dahar
d. Neda

10. Teu saetik bangsa dengen anu ngahaja datang ka Indonesia pikeun ningali
a. Kaendahan alam jeng budaya nusantara
b. Warga negara Indonesia
c. Seler bangsa Indonesia
d. Jumlah pulo

11. Moto bhineka tunggal ika teh hartina
a. Bangsa Indonesia teh boga rupa-rupa seler
b. Nagara Indonesia boga rebuan pulo
c. Nagara Indonesia sarua jeng nusantara
d. Nagara rineka tur bineka tapi tetep hiji

12. Di handap ieu anu lain kalimah aktip, nyaeta …
a. Mang Nana keur ngala buah
b. Kang Dudung meuncit hayam
c. Bapa ngala lauk di balong
d. Jang Adang kecugak paku

13. Di handap ieu nu lain kalimah pasip, nyaeta …
a. Oray diteungeul ku tanggkal sampeu
b. Buah diala ku mang Nana
c. Barudak keur diajar ngawih
d. Si dede Keur diacukan ku mamah

14. .. ku puyeng ma Icih ngagubrag
Kecap anu merenah keur ngeusian titik-titik eta kalimah, nyaeta
a. Aya
b. Bakating
c. Lamun
d. Najan

15. Ieu di handap anu lain seni budaya sunda nyaeta
a. Angklung
b. Bangreng
c. Calung
d. Tari lilin

Jawab pertanyaan ieu di handap !
1. Tuliskeun tilu basa daerah di Indonesia !
jawab :

2. Tuliskeun tilu kasenian daerah Indonesia
jawab :

3. Pek robah jadi kalimah pasip
“kang wawan keur nyieun langlayangan”
jawab :
4. Angklung dijieuna tina …
jawab :
5. … kaayaan lembur aki teh ?
jawab :