Friday, June 26, 2020

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 1

Halo semua, balik lagi di blog BangSoal dan sekarang ayo kita belajar dari Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 1. Soal yang sudah kami siapkan ini bisa kalian gunakan sebagai latihan walaupun UTS masih jauh.

Nah, Selamat Mengerjakan!!!

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 1


Baca wacana dihandap

            Sirah
Sirah teh bagian tina awak
Ayana dina awak pangluhurna
Nu janten dina sirah teh rambut
Rambut biasana pulas hideung
            Dina sirah aya raray
            raray beulah gigir namina damis
            dina raray aya soca aya halis
            aya baham aya irung
            aya oge angkeut
paranti ningali namina soca
luhureun soca aya halis
luhureun halis teh taar
            pangambung paranti ngangseu
            handapeun pangambung aya lambey
            lambey aya dua luhur sareng handap
            handapeun lambey aya angkeut
            paranti ngegel namina waos
            waos teh ayana dina baham
            dina baham oge aya ilat
dina sirah oge aya cepil
cepil teh paranti ngadangu sora

1.    Bagian awak pangluhurna nyaeta….
a.       Raray                b. Sirah            cepil

2.    Paranti ningali nyaeta….
a.       Angkeut           b. Lambey       c. soca

3.    Paranti ngangseu nyaeta….
a.       Irung                 b. Damis          c. rambut

4.    Rambut biasana pulas….
a.       Hejo                  b. Bodas          c. hideung

5.    Rambut jantenna dina….
a.       Sirah                 b. Raray           c. lambey

6.    Luhureun soca aya….
a.       Cepil                 b. Halis            c. waos

7.    Handapeun lambey aya….
a.       Angkeut           b. Irung           c. cepil

8.    Raray Beulah gigir namina….
a.       Halis                 b. Taar             c. damis

9.    Taar aya diluhureun…..
a.       Rambut             b. Halis            c. cepil

10.    Cepil teh paranti…..
a.       Ngegel                 b. Nyarios   c. Ngadangu sora

11.    Soca teh paranti…..
a.       Ningali                       b. Ngegel         c.ngangseu

12.    Paranti nyarios nyaeta……
a.       Halis               b. Baham         c. angkeut

13.    Lambey aya dua nyaeta…….
a.       Kenca sareng katuhu
b.      Payun sareng pengker
c.       Luhur sareng handap

14.    Cepil aya dua nyaeta……..
a.       Kenca sareng katuhu
b.      Payun sareng pengker
c.       Luhur sareng handap

15.    Ari paranti ngegel namina……..
a.       Cepil               b.Halis             c. waosII. Eusian titik-titik dihandap ku jawaban anu merenah

16. Jumlah vokal dina basa sunda aya ……….
17. Vokal dina kecap rido nyaeta ………
18. Vokal dina kecap dugi nyaeta ……..
19. Conto kecap nu vokalna a nyaeta……….
20. Conto kecap nu vokalna o nyaeta ………

III. Jawab pananya pananya di handap

Saha ngaran hidep

Naon karesep hidep

Murid kelas sabaraha hidep teh

Salin ku aksara citak

Susi maca buku

Salin ku aksara serat

Gimana, mudahkan pertanyaanya? Kalau kalian ada yang tidak mengerti, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar di bawah.