Wednesday, August 19, 2020

Soal Tematik Kelas 6 Tema 7 Subtema 1 Kepemimpinan

Soal Tematik Kelas 6 Tema 7 Subtema 1 Kepemimpinan Semester 2/Semester Genap dengan judul subtema "Pemimpin di Sekitarku". soal kami buat dengan mengacu kepada buku kurikulum 2013. Buku yang digunakan adalah buku yang di tulis kementrian pendidikan nasional.

Soal Tematik Kelas 6 Tema 7 Subtema 1 Kepemimpinan


SOAL ULANGAN HARIAN
KELAS VI SD 2018/2019
=============================================
  Nama Siswa        : 
  Kelas/ Semester  : 6/2
  Tema/ Subtema  : 7/1 . Pemimpin di Sekitarku 
=============================================

A. Pilihlah jawaban dengan menyilang a, b, c atau d!
Sifat-sifat seorang pemimpin sejati seperti di bawah ini, kecuali...
a. adil
b. bijaksana
c. sebagai teladan
d. tamak

Nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan RT seperti di bawah, kecuali...
a. menengok tetangga yang sakit di rumah sakit
b. bergotong royong menyambut perayaan HUT RI
c. bersaing kekayaan dengan tetangga
d. lomba kampung dalam rangka HUT RI

Tugas utama seorang pemimpin adalah...
a. memimpin musyawarah
b. mengikuti musyawarah
c. menolak keputusan musyawarah
d. sebagai peserta musyawarah

Sikap pemimpin yang baik adalah...
a. mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama
b. mendahulukan kepentingan golongan daripada kepentingan bersama
c. mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan bersama
d. mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi

Sifat-sifat baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah seperti di bawah ini, kecuali...
a. disiplin, bijaksana, adil, dan ramah
b. jujur, tidak mudah putus asa, dan berbudi pekerti
c. disiplin, kejam, dan egois
d. disiplin, santun, dan ramah

Berikut ini sistematik teks pidato yang benar adalah...
a. init, pembukaan, dan penutup
b. pembukaan, pendahuluan, inti, dan penutup
c. inti, orasi, dan pembukaan
d. inti, pendahuluan, dan penutup

Berdiskusi adalah cara yang tepat untuk...
a. menyelesaikan masalah
b. menambah masalah
c. membiarkan masalah
d. masa bodoh terhadap masalah

Membuat naskah pidato harus memenuhi syarat sebagai berikut...
a. panjang dengan bahasa yang tinggi 
b. mudah ditebak kelanjutannya
c. dengan bahasa yang mudah dipahami
d. bertele-tele supaya pendengarnya paham

Seorang pemimpin biasanya memberikan dalam bentuk...
a. pidato
b. nyanyian 
c. membaca prosa
d. membaca ringkasan

Bung Tomo adalah tokoh pahlawan dalam peristiwa...
a. 10 November
b. 2 Mei
c. 28 Oktober
d. 17 Agustus

Berikut yang berperan sebagai pemimpin di sekolah yaitu...
a. penjaga sekolah
b. guru
c. kepala sekolah
d. siswa

Pemimpin suatu negara adalah...
a. Menteri
b. DPR
c. Presiden
d. MPR

Budaya bertegur sapa adalah budaya yang mencerminkan sikap...
a. acuh tak acuh
b. kepedulian
c. kesombongan
d. sok kenal

Salah satu bentuk kerja sama ASEAN adalah...
a. pertukaran pelajar
b. mencampuri urusan dalam negeri negara lain
c. saling mengawasi kekurangan negara lain
d. mengambil kekayaan negara lain

Meleburnya sel kelamin betina (sel telur) dengan sel kelamin jantan (spermatozoid) disebut...
a. ovum
b. zigot
c. embrio
d. pembuahan

Tahap perkembangan manusia pada usia dua minggu sampai dua tahun disebut...
a. orok
b. bayi
c. anak-anak
d. dewasa

Tahap tubuh berada pada puncak perkembangan fisik dan mental adalah...
a. remaja
b. dewasa
c. masa tua
d. bayi

Yang merupakan ciri-ciri perubahan fisik anak perempuan pada masa pubertas adalah...
a. kulit menjadi halus
b. tumbuh jakun
c. tumbuh kumis
d. bentuk bahu menjadi bidang

Bulu yang tumbuh di atas bibir atau di bawah hidung disebut...
a. janggut
b. cambang
c. kumis
d. alis

Berikut ini merupakan perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki ketika masa pubertas, kecuali...
a. tumbuh jakun
b. pinggul membesar
c. tumbuh kumis
d. dada menjadi bidang

Anak laki-laki mengalami perubahan pada masa pubertas. Contohnya adalah...
a. suara membesar
b. suara mengecil
c. bertambah besar
d. bertambah gemuk

Masa pubertas perempuan ditandai berikut, kecuali...
a. menstruasi
b. payudara membesar
c. tumbuh jakun
d. pinggul membesar

Tangga nada yang memberikan kesan perasaan gembira, semangat, dan ceria adalah tangga nada..
a. mayor
b. slendro
c. minor
d. pelog

Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang berjarak...
a. 1 - 1 - 1/2 - 1 - 1 - 1 - ½
b. 1 - ½ - 1 - 1 - ½ - 1 - 1
c. 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½ - 1
d. 1 - 1 - ½ - 1 - ½ - 1 - 1

Tangga nada yang memberikan kesan sedih adalah tangga nada...
a. mayor
b. slendro
c. minor
d. pelog

B. Isilah titik-titik pada pertanyaan ini dengan jawaban yang benar!
1. Salah satu syarat menjadi pemimpin adalah...
2. Nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan Pancasila sila ke...
3. Bagian pertama pidato berisi...
4. Kata terima kasih biasanya terdapat pada bagian....pidato
5. KTT ASEAN V tahun 1995 bertempat di negara...
6. Kerja sama dua negara disebut kerja sama...
7. Salah satu ciri perubahan fisik masa pubertas pada perempuan adalah...
8. Tumbuhnya jakun akan membuat suara seorang laki-laki menjadi...
9. Lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari...
10. Jarak nada pada tangga nada diatonis mayor adalah...

C. Jelaskan dengan singkat pertanyaan dibawah ini!
1. Sebutkan satu contoh penerapan nilai-nilai ketuhanan di lingkunganmu!
2. Sebutkan dua syarat menjadi pemimpin yang baik!
3. Tuliskan unsur-unsur pidato!
4. Kapan Bung Tomo menyampaikan pidato yang mengobarkan semangat rakyat Surabaya?
5. Kapan deklarasi Bangkok berlangsung?
6. Sebutkan dua suku bangsa yang terdapat di Malaysia!
7. Sebutkan dua ciri perubahan fisik pada pria pada masa pubertas!
8. Jelaskan cara menjaga kebersihan organ pribadimu pada masa puber!
9. Apa yang dimaksud tangga nada?
10. Sebutkan satu contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor!