Monday, August 30, 2021

20+ Soal Latihan Bahasa Sunda Kelas 2 Lengkap

Kanggo bapa ibu atawa barudak anu milarian soal latihan bahasa Sunda kelas 2 lengkap, di dieu geus abdi sediakun gratis. Bade di serat dina buku mangga, bade diprint oge tiasa.

Sok mangga ditingali soal latihan bahasa Sunda kelas 2 di handap ieu.Oray-Orayan

Oray-Orayan

Luar-leor mapay kebon

Entong ka kebon

Loba barudak keur ngangon


Oray-Orayan

Luar-leor ka sawah

Entong ka sawah

Parena keur sedeng beukah


Mending ka leuwi

Di leuwi loba nu mandi

Saha anu mandi

Anu mandi nu panderi


10 Soal Pilihan Bahasa dan Satra Sunda

1. Oray-Orayan luar leor mapay.....

a. sawah

b. kebon

c. balong


2. Entong ka sawah.....keur sedeng bekah

a. parena

b. jagung na

c. kacang na


3. Meunding ka leuwi, di leuwi loba nu....

a. ngojay

b. wudhu

c. mandi


4. Samemeh asup ka kelas kudu barus kalayan....

a. rapih

b. tartib

c. tuturut


5. Ka indung bapa urang kudu...

a. nurutan

b. nurut

c. tuturut


6. Supaya teu kabeurangan ulah....peuting teuing

a. indit

b. sare

c. hudang


6. Supaya teu kabeurangan ulah........peuting teuing.

a. Indit

b. Sare

c. Hudang


7. Ngarah sehat unggal isuk-isuk kudu daek nginum........

a. sirop

b. kopi

c. susu


8. Nani, urang balik ti heula yuk !

Kalimah diluhur ka asup kalimah ......

a. parentah

b. pananya

c. pangajak


9. Kalimat nu bener nulis na nyaeta....

a. Dini Calik sareng Sita

b. Dini calik sareng Sita

c. Dini calik sareng sita


10. Sangkan teu katerap panyakit urang kudu ngajaga....

a. keberesihan

b. kadaharan

c. kawajiban


10 Soal Eusian Bahasa dan Satra Sunda


11. Upami ka sakola, urang kedah nganggo acuk ............

12. Basa lemesna irung nyaeta........

13. Lamun ka sakola kudu indit................................supaya teu kabeurangan

14. Upami ngawitan diajar urang keudah..........

15. Teu kenging....................upami guru nuju neurangkeun.

16. Lamun hayang pinter kudu........

17. Dina uleuman mah keudah ditangtukeun dinten, kaping, waktos, sareung.......

18. Gambar dihandap kadaharan ngandung........

19. Lamun asup ka imah batur kudu ngucapkeun.........

20. Supaya beresih mandu kudu make........


5 Soal Isian atau Essay Bahasa dan Sastra Sunda

21. Susun jadi kalimah anu bener (diajar-barudak-keur-sunda-basa)

22. Tulis ku aksara Gede (bu susi nuju angkat ka cirebon)

23. Salin kana aksara ngantet tur ajig (Mamah nuju balanja ka pasar)

24. Jieun kalimah ajakan tina kecap hayu !


Abdi oge boga soal latihan bahasa Sunda kelas 2, 3, 4, 5 jeung 6 nu lain. Mangga cek Bangsoal nu lainna di situs ieu.


Apalkeun oge

soal bahasa sunda kelas 2 semester 2

tugas bahasa sunda kelas 2 sd

kisi kisi bahasa sunda kelas 2 sd

soal uts bahasa sunda kelas 2 semester 2 kurikulum 2013 revisi 2017

bahasa sunda kelas 2 tema 6

jawaban soal ukk bahasa sunda kelas 2

contoh soal ukk bahasa sunda kelas 2 semester 2

soal pas basa sunda kelas 2